Алмас

Blogmn.net блогт өнгө ялган програмын код оруулах туршилт.
 
var my_str=window.prompt("Enter your name");
var i=my_str.length;
i=i-1;
for (var x = i; x >=0; x--)
{
  document.write(my_str.charAt(x));
}
Та өөрөө ийм боломжтой блог сайт, вэб сайт төлбөргүй нээж ашиглах боломжтой.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэл бичихийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Та бүртгэлгүй бол энд дарж бүртгүүлээд нэвтрээд, бүртгэлтэй бол энд дарж нэвтрээд сэтгэгдэл оруулах боломжтой.

Холбогдолгүй постонд оруулсан зарын чанартай сэтгэгдлийг устгах болон бүх хэсэгт сэтгэгдэл оруулахыг хориглох хүртэл бусад арга хэмжээ авах тул та зөвхөн холбоотой бичвэрт холбоотой сэтгэгдэл л оруулна уу!!


:-)
 
xaax