Алмас
\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)


Blogmn.net блогт математикийн томъёо оруулах.

Та өөрөө ийм боломжтой блог сайт, вэб сайт төлбөргүй нээж ашиглах боломжтой.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:
:-)